BATUSAN A.Ş. olarak vizyomuz, müşterilerimize, Uluslar arası normlarda ve Avrupa ürün direktiflerine uygun kaliteli, güvenilir ve ulaşıbalilir ürün ve hizmet sunmak; uyumlu ve güvenilir ilişkiler kurarak çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz ile birlikte müşteri merkezli, yenilikçi ve sektöründe en çok tavsiye edilen ve aranan vana üreticisi lideri olmaktır.

Bu hedefler doğrultusunda, yasal gereklilikler ve şirket değerlerimiz çerçevesinde uygulamakta olduğu proses ve müşteri odaklı, sürekli iyileştirme uygulamaları ile taahhütleri kapsayan Kalite Yönetim Sistemi ile gerçekleştirmeyi,

Şirketimiz bünyesindeki tüm çalışanlarımızı, Kalite Yönetim Sistemine katılım sağlamayı ve bu kapsamda tedarikçilerimiz ve müşterilemizi etkili iletişim ve kaynakları ile bilinçlendirmeyi,

Müşterilerimize sağlanan ürün ve hizmetlerin Kalite Yönetim Sistemi içerisindeki sistem performansına yönelik risk değerlendirmesini yaparak olası riskleri tespit etmeyi, bu riskleri gidermeyi ve/veya en düşük çalışmalar yapmayı,

Müşterilerimizin memnuniyeti sağlamak için AR-GE çalışmalarına önem vermek ve teknolojik gelişmeler içerisinde yatırımlar yapmayı,

Hedeflarimiz ve polikalarımızın, planlarımız doğrultusunda sürekli gözden geçirmelerini sağlayarak yönetim sistemi etkinliğini değerlendirmeyi, iyileştirme faaliyetlerine yönelik kaynakları sağlamayı ve hedeflerimizi gerçekleştirmek için ilgili çalışmaları yapmayı taahhüt ederiz.